Trang chủ Kiến thức cơ bản

[Mutex video] SNMP - Simple Network Management Protocol là gì?

[Mutex video] SNMP - Simple Network Management Protocol là gì?

SNMP – viết tắt của Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn giản) là một tập các thao tác cho phép người quản trị hệ thống có thể thay đổi trạng thái của các thiết bị (có hỗ trợ SNMP). Cho phép kiểm tra, hỗ trợ các thiết bị mạng như router, switch hay server. Cho phép quản lý các thiết bị mạng từ xa.

SNMP - Simple Network Management Protocol là gì?

Nguồn: Tech.vccloud.vn

>> Có thể bạn quan tâm: DHCP là gì? Tìm hiểu cơ bản về DHCP