Tags: Load Balancing

Giải pháp cân bằng tải web server quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp?
Giải pháp cân bằng tải web server quan trọng như thế nào đối với...

Giải pháp cân bằng tải web server là một trong những yếu tố không thể thiếu trong hệ thống mạng...

Vì sao load balancing – cân bằng tải có tầm quan trọng KHÔNG THỂ THIẾU trong hệ thống
Vì sao load balancing – cân bằng tải có tầm quan trọng KHÔNG THỂ...

Cân bằng tải là hoạt động phân phối lưu lượng mạng trên một nhóm máy chủ; một load balancer sẽ...

Tổng quan về HAProxy và Load Balancing
Tổng quan về HAProxy và Load Balancing

HAProxy (viết tắt của High Availability Proxy), là một phần mềm mã nguồn mở phổ biến TCP/ HTTP Load Balancer...

Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH