Kubernetes là gì? Vai trò và các thuật ngữ phổ biến

Kubernetes (hay k8s hay gọi ngắn gọn là "kube") là một nền tảng mã nguồn mở tự động hóa giúp triển khai vận hành hệ thống, scaling, đồng thời quản lý các Container hay còn gọi là... +

Những điều cơ bản cần biết về Cụm Kubernetes

Cụm (Cluster) là sức mạnh chính của Kubernetes: có khả năng lên lịch và chạy các containers trên một nhóm máy, tại hệ thống vật lý hoặc đám mây. Các containers Kubernetes không bị... +