Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

Hướng dẫn liệt kê danh sách domain vhost trên Nginx

Nếu có một lúc nào đó bạn muốn tìm kiếm các domain vhost trên Nginx thì có thể sử dụng bài hướng dẫn này để thực hiện.

[Infographic] 30 năm tên miền .com

Khi tên miền .com đầu tiên được đăng kí ngày 15/3/1985, không ai hình dung được nó đã biến đổi đời sống con người ra sao sau 3 thập kỉ. Đến nay, trên thực tế, có gần 3 tỉ người... +