Tương lai của AI trong ngành xây dựng

Theo McKinsey, ngành xây dựng chưa được số hóa, các công ty đa số đang không nhận ra tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực tăng trưởng hiệu quả.

Với PhotoBot trên GotIt!, chỉ cần chụp lại bài toán, Robot sẽ hướng dẫn bạn...

Sau khi chụp lại một bài toán và gửi cho Robot, bạn sẽ nhận được phương pháp giải chi tiết bài toán đó. Với mỗi bước giải, Robot sẽ hỏi lại bạn có hiểu hoặc có đang theo dõi không... +