Trong tháng 8/2015, cùng với Cloud Load Balancers, VCCloud ra mắt dịch vụ Backup – đặt lịch sao lưu tự động cho volume.

1. Backup là gì?

Bạn có một datadisk hay một server quan trọng đang chạy trên hệ thống Cloud Server của VCCloud. Bạn cần backup dữ liệu liên tục trong quá trình sử dụng. Không cần phải định kỳ đăng nhập vào dashboard và tạo snapshot, giờ đây chúng tôi cung cấp một tính năng mới vô cùng linh hoạt - Backup.

Backup là chức năng đặt lịch sao lưu tự động cho volume (rootdisk hoặc datadisk).

Backup tạo ra các bản sao lưu (snapshot) của volume. Chúng sẽ được lưu trữ tại một hệ thống riêng biệt, không nằm bên trong server, cũng không nằm chung hệ thống với server. Điều này đảm bảo dữ liệu của bạn luôn sẵn sàng và việc restore lại server khi gặp sự cố có thể thực hiện trong vài phút.

2. Chi phí

Bản chất Backup là tạo ra các bản snapshot của volume. Vì vậy dịch vụ này được tính phí trên các tài nguyên snapshot được tạo ra. Hiện nay, trên hệ thống VCCloud, tài nguyên snapshot được tính là tài nguyên trả sau, bạn sẽ thanh toán chi phí sau một tháng sử dụng.

3. Sử dụng Backup như thế nào?

Trên Dashboard của VCCloud, bạn sẽ thấy một menu mới Backup Backup menu

Tạo một lịch sao lưu: Backup create

Trong đó:

  • Chọn chu kỳ: lựa chọn chu kỳ backup. Bạn có 4 chu kỳ lựa chọn: 1 ngày/lần, 2 ngày/lần, 3 ngày/lần, 4 ngày/lần.
  • Giữ lại: là số bản sao lưu (snapshot) gần nhất của volume mà bạn cần backup. VCCloud cung cấp khả năng lưu trữ lên tới 10 bản.

Mỗi bản snapshot sẽ có dung lượng và loại giống volume được backup. Lưu ý giới hạn tài nguyên disk của tài khoản và liên hệ với đội hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có một giới hạn phù hợp nhu cầu sử dụng.

Xem thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng tại đây